Yritysesittely Palvelut Ajankohtaista ja uutiset Yhteystiedot
 
HENKILÖSTÖVALMENNUS
 
     
 
Palvelut:
Konsultointi

Projektit

 

  Sivun sisältö:
-
Myyntitaito
-
Asiakaspalvelu
-
Asiakashoito
 
-
Työyhteisön toiminta
-
Mentorointiohjelma
-
Henkilöstön kehittä-
missuunnitelma

 

 

Valmennukset toteutetaan pääsääntöisesti organisaation sisäisinä valmennuksina ja sisällön painopiste räätälöidään asiakkaan ajankohtaiseen tilanteeseen. Valmennuksissa etsitään käytännönläheisesti ratkaisuja ja kehitetään välineitä ja työkaluja tukemaan toimintaa.

Ennakkokyselyllä voidaan selvittää työyhteisön sisäistä toimivuutta ja ilmapiiriä tai asiakastyytyväisyyttä.

 

Johtaminen ja esimiestyö

Esimies- ja johtamistaidon valmennuksilla vahvistetaan esimiehen roolin ymmärtämistä, kehitetään henkilökohtaisia valmiuksia toimia esimiehenä. Osallistujat saavat työkaluja tukemaan esimiestyöskentelyä.

 

Myynti ja asiakassuhteiden hoito

Myynnin ja asiakashoidon valmennuksilla kehitetään käytännön läheisesti henkilöstön valmiuksia ja taitoa hankkia uusia asiakkaita sekä ylläpitää ja syventää asiakassuhteita.

Myyntitaito
  • Myyntitaito valmentaa ja harjaannuttaa henkilökohtaiseen myyntityöhön asiakashankinnasta kaupan päättämiseen ja jälkihoitoon. Otetaan käyttöön myynnin työkaluja.
Asiakaspalvelu
  • Asiakaspalvelu on yrityksen käyntikortti. Asiakaspalvelusta voi luoda myös yrityksen strategisen kilpailuvaltin.

  • Asiakaspalvelun valmennuksessa perehdytään keinoihin tuottaa laadukasta palvelua -palveluasennetta ja henkilökohtaisia vuorovaikutustaitoja unohtamatta.
Asiakashoito
  • Valmennuksissa perehdytään asiakassuhteiden hoitoon sekä keinoihin rakentaa ja ylläpitää asiakkuuksia.

 

Työyhteisön kehittäminen

Vista Consulting auttaa kehittämään työyhteisön, tiimin tai yksikön toimivuutta ja tuloksellisuutta ja hiomaan toimintamalleja.

Organisaation toiminnan kehittämisen painopisteiden kartoitukseen voidaan käyttää henkilöstökyselyä.

Hyvinvointipäivä

  • Hyvinvointipäivässä johtoajatuksena on ”Yksilö yhteisön jäsenenä” – painopiste on ihmisessä itsessään – hänen omassa hyvinvoinnissa ja jokaisen henkilökohtaisessa vastuussa oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä.


Työyhteisön toiminta
  • Työyhteisön tavoitteena on yksikön sisäisen toiminnan sekä eri yksiköiden välisen yhteistyön tehostaminen ja parantaminen. Valmennuksessa paneudutaan esim. tavoitteiden kirkastamiseen, toiminnan pelisääntöihin ja työskentelytapoihin.
Mentorointiohjelma
  • Mentorointiohjelmalla voidaan toteuttaa henkilöstön pitkäjänteistä kehittämistä ja ohjata henkilöiden kasvamista vaativampiin tehtäviin. Mentoroinnissa saadaan yksilöllistä ohjausta ja sparrausta oman tehtävän hoitamiseen sekä uusiin haasteisiin. Vista Consulting auttaa menotoroinriohjelman suunnittelussa sekä ohjaa ja valmentaa sen toteuttamisessa.

Henkilöstön kehittämissuunnitelma

  • Osaamiskartoituksella selvitetään organisaation tai yksikön osaamistarpeet suhteessa sen tehtäviin ja tulevaisuuden haasteisiin, arvioidaan nykyinen osaamispääomaa ja määritetään osaamisen vahvistamista vaativat alueet. Kartoituksen pohjalta laaditaan henkilöstön kehittämissuunnitelma.